تازه ترین خودروهای فروشی

لیفان X60 خاکستری

سال تولید: 1393 صفر
تاریخ: 1393/8/3

سوزوکی گرندویتارا خاکستری

سال تولید: 1389 کارکرده
تاریخ: 1393/8/3

جک جی 5 آبی

سال تولید: 1393 کارکرده
تاریخ: 1393/8/3

جک جی 5 سفید

سال تولید: 1393 صفر
تاریخ: 1393/8/3

نیسان ماکسیما سفید

سال تولید: 1385 کارکرده
تاریخ: 1393/8/3

رنو مگان سفید

سال تولید: 1390 کارکرده
تاریخ: 1393/8/3