تازه ترین خودروهای فروشی

هیوندایی النترا سفید

سال تولید: 2015 صفر
تاریخ: 1393/9/3

هیوندایی ix55 مشکی

سال تولید: 2011 کارکرده
تاریخ: 1393/9/3

هیوندایی آزرا سفید

سال تولید: 2008 کارکرده
تاریخ: 1393/9/3

تیبا SX سفید

سال تولید: 1393 کارکرده
تاریخ: 1393/9/3

نیسان ماکسیما سفید

سال تولید: 1387 کارکرده
تاریخ: 1393/9/3

لیفان 620 سفید

سال تولید: 1390 کارکرده
تاریخ: 1393/9/3