تازه ترین خودروهای فروشی

دوو سی یلو بژ

سال تولید: 1378 کارکرده
تاریخ: 1393/6/30

پراید صندوق دار سفید

سال تولید: 1388 کارکرده
تاریخ: 1393/6/29

لیفان 520 سفید

سال تولید: 1388 کارکرده
تاریخ: 1393/6/29

سوزوکی گرندویتارا سفید

سال تولید: 2008 کارکرده
تاریخ: 1393/6/29

لیفان X60 خاکستری

سال تولید: 1393 صفر
تاریخ: 1393/6/29

جک جی 5 سفید

سال تولید: 1393 صفر
تاریخ: 1393/6/29