تازه ترین خودروهای فروشی

پراید 132 سفید

سال تولید: 1393 صفر
تاریخ: 1393/6/30

کیا اپتیما سفید

سال تولید: 2014 کارکرده
تاریخ: 1393/6/30

کیا سراتو مشکی

سال تولید: 2008 کارکرده
تاریخ: 1393/6/30

لیفان X60 مشکی

سال تولید: 1393 صفر
تاریخ: 1393/6/30

لیفان 620 سفید

سال تولید: 1393 صفر
تاریخ: 1393/6/30

فولکس واگن گل سفید

سال تولید: 1386 کارکرده
تاریخ: 1393/6/30