تازه ترین خودروهای فروشی

کیا سراتو سفید

سال تولید: 2014 صفر
تاریخ: 1393/5/29

تیبا تیبا2 سفید

سال تولید: 1393 صفر
تاریخ: 1393/5/29

کیا ریو نوک مدادی

سال تولید: 1388 کارکرده
تاریخ: 1393/5/29

مزدا 3 سفید

سال تولید: 1386 کارکرده
تاریخ: 1393/5/29

هیوندایی سوناتا سفید

سال تولید: 2009 کارکرده
تاریخ: 1393/5/29

رنو مگان سفید

سال تولید: 1390 کارکرده
تاریخ: 1393/5/29