تازه ترین خودروهای فروشی

جک جی 5 آبی

سال تولید: 1393 کارکرده
تاریخ: 1393/7/30

لیفان X60 دودی

سال تولید: 1393 صفر
تاریخ: 1393/7/30

سوزوکی گرندویتارا خاکستری

سال تولید: 1389 کارکرده
تاریخ: 1393/7/30

سوزوکی گرندویتارا سفید

سال تولید: 1389 کارکرده
تاریخ: 1393/7/30

جک جی 5 سفید

سال تولید: 1393 صفر
تاریخ: 1393/7/30

هیوندایی آزرا سفید

سال تولید: 2010 کارکرده
تاریخ: 1393/7/30