تازه ترین خودروهای فروشی

سوزوکی گرندویتارا سفید

سال تولید: 2008 کارکرده
تاریخ: 1393/7/8

لیفان X60 خاکستری

سال تولید: 1393 صفر
تاریخ: 1393/7/8

جک جی 5 سفید

سال تولید: 1393 صفر
تاریخ: 1393/7/8

تندر 90 فول E1 نقره ای

سال تولید: 1389 کارکرده
تاریخ: 1393/7/8

پراید صندوق دار سفید

سال تولید: 1388 کارکرده
تاریخ: 1393/7/8

نیسان ماکسیما سفید

سال تولید: 1390 کارکرده
تاریخ: 1393/7/8